Laman Utama
Berita
Soalan Lazim

 

PANDUAN PENGURUSAN WANITA DALAM PENGESANAN AWAL KANSER PAYUDARA

 

1      Klinik Nur Sejahtera – Pemohon Baru

1.1  Melayari Laman Pemohon Baru

Bahagian ini memberi arahan bagaimana pengguna boleh menambah pemohon baru ke dalam sistem.

Langkah

Penerangan

1.      

Pada ruangan ‘Klinik Nur Sejahtera’ ,

·         Tekan butang  Pemohon Baru’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’.

·         Tekan butang ‘Pemohon Baru’ daripada kotak mesej ‘Klinik NUR SEJAHTERA’ .

 

2.      

·         Laman ‘Proses Permohonan’ untuk pemohon baru dipapar.

·         Laman ini akan menerangkan serba sedikit mengenai kanser, kelayakan yang diperlukan untuk Program Subsidi dan cara untuk memohon subidi.

3.      

Tekan butang ‘Seterusnya’ untuk ke bahagian  Mengenai Mamogram’ .

·         Laman ‘Mengenai Mamogram’ dipapar.

·         Laman ini akan menerangkan serba sedikit mengenai aktiviti mamogram yang akan disertai pemohon setelah memohon subsidi.

4.      

Tekan butang  Seterusnya’ untuk ke  Borang Permohonan’ bagi mengisi borang pemohonan.

Pengguna boleh memilih untuk mengisi butiran secara manual atau membenarkan sistem membaca segala butiran melalui MyKad

Sambungkan ‘Mykad Reader’ kepada Komputer.

Masukkan MyKad kepada  MyKad reader.

Tekan butang  Baca MyKad’. Butiran di bawah dibaca melalui MyKad pemohon:

·         Nama

·         No Kad Pengenalan

·         Kewarganegaraan

·         Alamat Kediaman

·         Poskod

·         Negeri

 

Untuk ke bahagian seterusnya,  kotak yang bertanda  (*) wajib diisi.

 

5.      

Tekan butang ‘Seterusnya’ untuk ke bahagian ‘Kriteria’ untuk mengisi borang ‘Sejarah Perubatan dan Kriteria Bagi Melakukan Ujian Mamogram’.

·         Sejarah Perubatan’ soalan ini wajib diisi oleh pengguna.

o    Sekiranya pengguna memilih “Ya” untuk soalan 1:’Adakah anda mempunyai masalah payudara?”, pengguna perlu memilih “Apakah jenis masalah?”

o    Sekiranya pengguna memilih  “Ya” untuk soalan 3: Pernahkah anda menjalani ujian mamogram?, Pengguna perlu memilih  “Nyatakan tahun ujian mamogram dibuat dan keputusannya.” Tahun dan keputusan ujian diperlukan.

·         Kriteria Bagi Melakukan Ujian Mamogram’ 3 kriteria utama yang perlu dipilih.

·         Sekiranya memilih Criteria 1 pengguna perlu memilh satu daripada  Bahagian A atau 2 daripada Bahagian B.

·         Pengguna boleh memilih lebih maklumat dalam pilihan kriteria bagi tujuan rekod.

6.      

Tekan butang ‘Seterusnya’untulk ke laman ‘Pengesahan Permohonan’.

Tidak Berkenaan akan dipaparkan di laman ini dan butang Seterusnya akan ditambah unituk klinik yg boleh melakukan temujanji kepada pemohon

 

 

 


Pengguna dibenarkan menekan butang ‘Ubah’ untuk kembali ke ‘Borang Permohonan’ bagi mengubah maklumat mereka.

Pengguna dibenarkan menekan butang  Kembali’ untuk kembali ke  Kriteria’ bagi mengubah risiko pemohon.

7.      

Tekan butang  Simpan’ kemudian tekan butang ‘OK’ untuk mesej pengesahan  ‘Adakah anda pasti?’ untuk pengesahan menyimpan.

8.      

Kotak mesej “Permohonan Subsidi Ujian Mamogram” and  gambarajah “Pemeriksaan Payudara  akan muncul untuk tujuan cetakan.

·         Tekan butang  Open” untuk mencetak dokumen

·         Tekan butang  Print” untuk menyimpan maklumat.

·         Tekan butang  Cancel” untuk membatalkan proses.

9.      

Setelah berjaya mendaftar, laman ‘Temujanji Baru’ dipapar untuk pengguna  membuat temujanji baru.

·      Pilih negeri di kotak  Negeri’ di bawah   (‘Pusat Mamogram’ )

·      Pilih Pusat  Mamogram di kotak  Pusat Mamogram’ (‘Alamat’, ‘No Telefon Pusat Mamogram’ dan  Harga Mamogram’ akan dipapar)

·      Pilih tarikh daripada kotak  Tarikh Temujanji  (kotak ‘Masa’ akan dipapar)

Nota: Kod warna temujanji

-       Ungu Lembut  mewakili janjitemu yang lepas atau sudah penuh untuk temujanji

-       Hijau Lembut  mewakili hari cuti

-       Kelabu  mewakli hari tidak bekerja

-       Hijau mewakili tarikh temujanji

·      Pilih masa daripada kotak ‘Masa’ .

·      Tekan butang ‘Simpan’ untuk menyimpan temujanji baru.

10.   

Laman ‘Temujanji Baru’ akan dipapar untuk pengesahan.

·      Tekan butang ‘Simpan’ untuk mengesahkan temujanji baru.

·      Tekan butang ‘Ubah’ untuk mengubah dan melihat butiran  temujanji .

11.   

Laman  Semak Temujanji’ dipapar (Rujuk ke “ Bahagian 3.2:Melayari laman Semak Temujanji ).


1.2  Melayari laman Semak Temujanji

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat butiran temujanji.

Langkah

Penerangan

1.      

Pengguna akan dapat melihat beberapa paparan seperti di bawah:

·         Tekan butang  Simpan’ di bahagian ‘Temujanji Baru’ untuk pengesahan.

·         Tekan butang ‘Semak’ di bahagian  Senarai Temujanji’ atau

·         Tekan butang  Temujanji’ tekan di bahagian  Semak Klien’ untuk melihat butiran lengkap temujanji . Kemudian  tekan butang  Tarikh’ untuk melihat paparan temujanji  (Rujuk  Bahagian  5.4: Temujanji

·          Temujanji.

 

2.      

Tekan butang  Cetak Surat 2a’ Kotak mesej ‘Open or save’  Rujukan Untuk Mamogram” dan Gambarajah  Pemeriksaan Payudara” akan dipapar.

·         Tekan butang  Open” untuk membuka dokumen

·         Tekan butang  Save” untuk menyimpan maklumat.

·         Tekan butang  Cancel” untuk membatalkan proses.

3.      

Tekan butang  Tukar Masa’ untuk mengubah tarikh dan waktu temujanji  (Rujuk Bahagian  3.3:Melayari laman “Ubah Temujanji”

4.      

·      Tekan butang  Batal’ untuk membatalkan temujanji.

·      Tekan butang  OK’ button dalam kotak mesej untuk membatalkan  temujanji.

Temujanji yang telah dibuat akan dipadam daripada senarai ‘Temujanji’ .

Laman yang berkaitan akan dipapar berdasarkan kepada bahagian yang dipilih.

5.      

Tekan butang  Kembali’ untuk menamatkan proses dan kembali kepada bahagian yang sebelumnya.


1.3  Melayari Laman Ubah Temujanji

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk mengubah butiran temujanji.

Langkah

Penerangan

1.      

Pennguna akan dibawa ke laman yang mempunyai butiran seperti di bawah:

·         Tekan butang ‘Tukar Masa’ pada laman ‘Semak Temujanji 

·         Tekan butang ‘Tukar Masa’ pada laman ‘Senarai Temujanji’ .

2.      

Laman ‘Ubah Temujanji’dipapar:

·      Pilih tarikh baru di bahagian ‘Tarikh Temujanji’ (‘Masa’ akan dipaparkan)

·      Pilih masa baru di senarai ‘Masa

·      Tekan butang ‘Simpan’ untuk menyimpan temujanji baru.

3.      

·      Tekan butang ‘Simpan’ untuk pengesahan temujanji baru.

·      Tekan butang ‘Ubah’untuk kembali dan mengubah butiran temujanji.

4.      

Laman ‘Semak Temujanji’ dipapar. (Rujuk Bahagian 3.2: Melayari laman Semak Temujanji ).

 

2      Klinik NUR SEJAHTERA – Senarai Pemohon

2.1  Melayari Laman Senarai Pemohon

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk mencari senarai pendaftar.

Langkah

Penerangan

1.      

Di Modul  Klinik Nur Sejahtera

·         Tekan butang ‘Senarai Pemohon’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’ .

·         Tekan butang ‘Senarai Pemohon’ daripada ‘Klinik NUR SEJAHTERA’.

 

 

 

2.2  Carian Pemohon

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk mencari pemohon daripada senarai pemohon.

Langkah

Penerangan

1.      

 Sila masukkan kriteria ‘Carian’, pilih  Kategori’ kemudian tekan butang  Cari’ .

Hanya kotak carian akan dipaparkan di laman ini

 

 

 

2.      


Bahagian yang dipilih akan dipapar.

 

2.3  Paparan dan Kemaskini Butiran Pemohon

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat paparan lengkap dan kemaskini butiran pemohon.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Semak’ di bawah kotak  Tindakan’ di laman  Senarai Pemohon’ untuk pemohon tertentu.

2.      

Pada laman  Semak Pemohon’ , tekan butang Ubah

3.      

Tekan butang “Simpan”. Setelah mengemaskini butiran pemohon.

 

2.4  Pengesahan Pemohon

Langkah

Penerangan

1.      

Sambungkan “ MyKad Card Reader” ke komputer.

2.      

Masukkan MyKad ke dalam  “MyKad Card Reader”.

3.      

Pada laman  Semak Pemohon’ , tekan butang  Baca MyKad’nama dan No Kad Pengenalan pemohon.

4.      

Kotak Mesej yang memaparkan  maklumat  will open in a new window, showing the MyKad details licant.MyKad akan dipapar.

Tekan butang  Kembali’ untuk keluar.

Tekan butang  Baca Informasi’untuk membaca maklumat daripada MyKard daripada sistem.

 

Situasi 1: Pengesahan yang berjaya

Pengesahan yang Berjaya akan ditandakan dengan  ’ bersebelahan  Nama ’dan  No Kad Pengenalan baru.’ Pada imej MyKad.

Situasi 2: Pengesahan yang Tidak Berjaya

Pengesahan yang tidak Berjaya akan ditandakan dengan  !’ bersebelahan dengan  Nama’ dan  No. Kad Pengenalan Baru’ pada imj MyKad.

 

2.5  Meluluskan Pemohon

Langkah

Penerangan

1.      

Pada laman ‘Semak Pemohon’,  tekan butang  Mengesah’.

2.      

Sistem akan mengesahkan pemohon dan menukar status pemohon kepada Klien.

Laman  Semak Klien – Profil’ dipapar.

 

 

3      Klinik NUR SEJAHTERA – Senarai Klien

3.1  Melayari Laman Senarai Klien

Bahagian ini memberikan arahan kepada pengguna bagaimana untuk melayari senarai Klien yang Berjaya memohon untuk Program Subsidi Mamogram .

Langkah

Penerangan

1.      

·         Tekan butang  Senarai Klien’ daripada laman  Klinik NUR SEJAHTERA’ .

·         Tekan butang ‘Senarai Klien’ daripada ‘Klinik NUR SEJAHTERA’ .

 

 

 


 

3.2  Carian Klien

Bahagian ini memberi arahan bagaimana pengguna boleh mencari Klien daripada senarai Klien.

Langkah

Penerangan

1.      

Sila masukkan criteria  Carian’, pilih  Kategori’ kemudian tekan butang  Cari’ .

Hanya kotak carian akan dipaparkan di laman ini

 

 

2.      


Bahagian yang dipilih akan dipapar.

 

3.3  Profil Klien

3.3.1       Paparan Profil Klien

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat Profil Klien.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Semak’ di bawah kolum  Tindakan’ pada laman ‘Senarai Klien’ untuk mencari klien yang dikehendaki.

2.      

Laman ‘Profil’ dipapar.

 

3.3.2       Kemaskini Profil Klien

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk mengemaskini Profil Klien.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang ‘Ubah’ untuk mengemaskini profil klien di laman  Semak Klien – Profil

2.      

Tekan butang “Simpan”. Setelah mengemaskini butiran pemohon.

Pengguna boleh muatnaik gambar ke Profil Klien dengan menekan butang ‘Browse

3.      

Sistem akan mengemaskini Profil Klien dan kembali ke laman ‘Semak Klien – Profil’ .

 

3.4  Temujanji

3.4.1       Paparan Senarai Temujanji

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat senarai temujanji.

Langkah

Penerangan

1.      

·      Tekan butang  Temujanji’ di laman  Semak Klien’ untuk melihat senarai temujanji Klien tertentu.

·      Tekan butang  Tarikh’ untuk melihat temujanji.

2.      

Laman ‘Semak Temujanji’ dipapar (Rujuk Bahagian 3.2:  Melayari laman Semak Temujanji ).

 

3.4.2       Membuat Temujanji Baru

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk membuat temujanji baru.

Langkah

Penerangan

1.      

·      Tekan butang  Temujanji’ di bawah kolum ‘Tindakan’ pada laman ‘Senarai Klien’ untuk klien yang tertentu , atau

·      Tekan butang  Temujanji’ pada laman ‘Semak Klien’ untuk melayari laman ‘Temujanji Baru’.

2.      

Rujuk Bahagian 3.1:Melayar Laman Pemohon Baru  langkah 9 -11 untuk membuat  temujanji baru.

 

3.5  Temujanji Susulan

3.5.1       Paparan Temujanji Susulan

Bahagian ini memberi arahan bagaimana pengguna boleh melihat dan mengemaskini temujanji. Pengguna juga boleh melihat maklum balas daripada NGO untuk klien.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang ‘Tindakan Susulan’kemudian pada laman ‘Semak Klien’ untuk melihat temujanji susulan dan senarai maklum balas untuk klien tertentu.

2.      

Jadual ‘Senarai Tindakan Susulan’ akan memaparkan senarai temujanji bagi Klien tertentu.

3.      

Jadual ‘Maklum Balas’ akan memaparkan senarai maklum balas dari NGO kepada Klien yang dirujuk.

 

3.5.2       Membuat Temujanji Susulan Baru

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat temujanji susulan Klien.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Tindakan Susulan Baru’ di bawah jadual ‘Senarai Tindakan Susulan’ pada laman ‘Semak Klien – Tindakan Susulan’.

2.      

Laman ‘Tindakan Susulan Baru’ dipapar dan pengguna boleh membuat temujanji baru untuk klien:

·      Tekan butang  Tarikh Tindakan’ dan pilih tarikh  (wajib diisi).

·      Bahagian ‘Catatan’ wajib diisi jika pengguna memilih tarikh yang telah lepas atau tarikh semasa untuk ruangan Tindakan’. Pengguna boleh membiarkan ruangan ini kosong jika  Tarikh Tindakan’ pada masa hadapan untuk merekod tindakan susulan.

·      Sila lihat kotak ‘Kes Kanser’ jika Klien telah disahkan sebagai pesakit kanser setelah menjalani tindakan susulan. Ini akan menentukan bahawa klien merupakan pesakit Kanser.

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’, pilh  Negeri  (‘Jenis’ akan dipapar)

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’, pilih jenis hospital daripada ‘Jenis’ (‘Hospital’ akan dipapar)

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’,pilh hospital daripada kotak ‘Hospital

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke NGO’ , pilih negeri daripada ‘Negeri  (‘NGO’ akan dipapar)

·      Di bawah bahagian  Rujuk Ke NGO’ , pilih NGO daripada kotak mesej ‘NGO

·      Tekan butang  Simpan’ untuk menyimpan temujanji susulan baru. Jika pengguna memilih  Hospital’ di bawah ruangan ‘Rujuk Ke Hospital’, satu tetingkap baru akan muncul untuk pengguna untuk ‘Open’ atau ‘Save’ surat   RUJUKAN KE HOSPITAL BAGI KES KEPUTUSAN MAMOGRAM ABNORMAL’ yang merujuk kepada pesakit untuk keputusan Mamogram abnormal.

o    Tekan butang  Open” untuk mencetak borang

o    Tekan butang  Save” untuk menyimpan maklumat.

o    Tekan butang  Cancel” untuk membatalkan proses.

3.      

Sistem akan menyimpan  Senarai Tindakan Susulan’ dan kembali ke laman ‘Semak Klien – Profil’.

 

3.5.3       Kemaskini dan Paparan Temujanji susulan

 Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana membuat semakan temujanji susulan.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang ‘Semak’ di bawah ‘Senarai Tindakan Susulan’ di laman ‘Semak Klien – Tindakan Susulan’ untuk melihat semakan temujanji susulan.

2.      

Laman ‘Ubah Tindakan Susulan’ dipapar.

Sekiranya bahagian  Catatan  telah diisi, pengguna hanya “READ ONLY”  sahaja kerana telah memenuhi ruang catatan. Butang  Simpan’ tidak akan muncul.

Sekiranya, “NOT READ ONLY” pengguna boleh memasukkan catatan untuk temujanji susulan:

·      Di bawah bahagian  Maklumat Susulan’ ,masukkan nota di kotak  Catatan (Wajib diisi)

·      Sila lihat kotak ‘Kes Kanser’ jika Klien telah disahkan sebagai pesakit kanser setelah menjalani  tindakan susulan. Ini akan menentukan bahawa klien merupakan pesakit Kanser.

·      Tekan butang  Tindakan Susulan’ untukl memilih tarikh dan hari temujanji susulan berikutnya.

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’,pilh hospital daripada kotak ‘Hospital

·      Under ‘Rujuk Ke Hospital’ section, select a type of hospital from the ‘Jenis’ drop down list (‘Hospital’ drop down list will be populated)

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’,pilh hospital daripada kotak ‘Hospital

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke NGO’ , pilih negeri daripada ‘Negeri  (‘NGO’ akan dipapar)

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke NGO’ , pilih negeri daripada ‘Negeri  (‘NGO’ akan dipapar)

·      Tekan butang  Simpan’ untuk menyimpan temujanji susulan baru. Jika pengguna memilih  Hospital’ di bawah ruangan ‘Rujuk Ke Hospital’, satu tetingkap baru akan muncul untuk pengguna untuk ‘Open’ atau ‘Save’ surat   RUJUKAN KE HOSPITAL BAGI KES KEPUTUSAN MAMOGRAM ABNORMAL’ yang merujuk kepada pesakit untuk keputusan Mamogram abnormal.

o    Tekan butang  Open” untuk mencetak borang

o    Tekan butang  Save” untuk menyimpan maklumat.

o    Tekan butang  Cancel” untuk membatalkan proses.

 

 

 

 

 

 

Nota:

·      Sekiranya keputusan sudah dimasukkan oleh kakkitangan Pusat Mamogram di bahagian  Semak Temujanji” ,akan ada  maklumat tambahan di kotak ‘Keputusan’ di laman ‘Ubah Tindakan Susulan’.

 

3.      

Sistem akan menyimpan  Senarai Tindakan Susulan’ dan kembali ke laman ‘Semak Klien – Profil’.

 

3.6  Dokumen

3.6.1       Paparan Senarai Dokumen

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat senarai dokumen.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Document’ di laman ‘Semak Klien’ untuk paparan dokumen Klien.

2.      

Jadual ‘Senarai Dokumen Klien akan dipapar .

3.      

Tekan butang  Nama’ untuk melihat maklumat.

 

3.6.2       Muat naik Dokumen baru

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk memuat naik document baru pelanggan.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Browse’ untuk memasukkan fail di bahagian ‘Muat Naik’ dan untuk memuat naik dokumen ke laman ‘Semak Klien – Dokumen’ .

2.      

Sistem akan menyimpan maklumat yang Berjaya dimuat naik di bahagian ‘Senarai Dokumen Klien’ dan kembali ke  Semak Klien – Profil.

 

3.7  Paparan Borang Permohonan Subsidi

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk memapar dan menyimpan borang Permohonan Subsidi.

Langkah

Penerangan

1.      

 Tekan butang  Borang Permohonan’ di laman  Semak Klien’ .

o    Tekan butang  Open” untuk mencetak borang

o    Tekan butang  Save” untuk menyimpan maklumat.

o    Tekan butang  Cancel” untuk membatalkan proses.

2.      

Sistem akan memaparkan satu tetingkap baru untuk pengguna ‘Open’ atau ‘save’ dokumen  Permohonan Subsidi Ujian Mamogram’ daripada Maklumat Profil Klien dan Gambarajah Pemeriksaan Payudara .

 

3.8  Paparan Keputusan Gambarajah Payudara

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat dan menyimpan keputusan gambarajah payudara.

Langkah

Penerangan

1.      

 Tekan butang  Cetak Diagram’ di laman ‘Semak Klien’.

o    Tekan butang  Open” untuk mencetak borang

o    Tekan butang  Save” untuk menyimpan maklumat.

o    Tekan butang  Cancel” untuk membatalkan proses.

2.      

Sistem akan memaparkan satu tetingkap baru untuk pengguna ‘Open’ atau ‘save’ dokumen  Pemeriksaan Gambarajah Payudara .

 

 

4     Klinik NUR SEJAHTERA – Temujanji ulangan

4.1  Melayari Laman Temujanji Ulangan

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna yang Berjaya dalam Program Subsidi bagaimana untuk melihat Temujanji Ulangan.

Langkah

Penerangan

1.      

·         Tekan butang ‘Temujanji Ulangan’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’.

·         Tekan butang  Temujanji Ulangan’ daripada ‘Klinik NUR SEJAHTERA

 

 


 

4.2  Membuat Temujanji Baru

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk membuat temujanji baru untuk klien.

Langkah

Penerangan

1.      

Pada laman  Temujanji Baru’ , masukkan ‘No Kad Pengenalan Baru’ dan tekan  untuk mencari maklumat klien.

2.      

Selepas memperolehi maklumat Klien di bahagian  Maklumat Klien’ ,Rujuk ke Bahagian 3.1: Melayar Laman Pemohon Baru , langkah 9-11 untuk membuat temujanji baru..


 

5      Klinik NUR SEJAHTERA – Senarai Temujanji

5.1  Melayari Laman Senarai Temujanji

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat senarai temujanji bagi ujian Mamogram.

Langkah

Penerangan

1.      

·         Tekan butang  Senarai Temujanji’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’ .

·         Tekan butang  Senarai Temujanji’ daripada  Klinik NUR SEJAHTERA’.

 

 

5.2  Carian Temujanji

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana mencari senarai temujanji.

Langkah

Penerangan

1.      

 Sila masukkan kriteria  Carian’, pilih  Kategori’ kemudian tekan butang  Cari’.

Hanya kotak carian akan dipaparkan di laman ini

 

 

2.      


Bahagian yang dipilih akan dipapar.

 

5.3  Paparan Temujanju

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat butiran temujanji.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Semak’ di bawah kolum  Tindakan’ pada laman  Senarai Temujanji’ untuk melihat butiran temujanji.

2.      

Rujuk ke Bahagian 3.2: Melayari laman Semak Temujanji untuk melihat temujanji.

 

5.4  Penukaran Waktu / Hari Temujanji

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk mengubah waktu dan hari temujanji.

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Tukar Masa’ di bawah kolum ‘Tindakan’ pada laman ‘Senarai Temujanji’ untuk melihat butiran temujanji.

2.      

Rujuk ke Bahagian 3.2: Melayari laman Semak Temujanji untuk melihat temujanji.


 

6      Klinik NUR SEJAHTERA – Tindakan Susulan

6.1  Melayari Laman Tindakan Susulan

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat senarai temujanji selama seminggu dan temujanji yang tamat tempoh.

Langkah

Penerangan

1.      

·         Tekan butang ‘Tindakan Susulan’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’ .

·         Tekan butang  Tindakan Susulan’ daripada  Klinik NUR SEJAHTERA’ .

 

 

6.2  Carian Temujanji Susulan

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk

Langkah

Penerangan

1.      

 Sila masukkan kriteria  Carian’, pilih  Kategori’ kemudian tekan butang  Cari’.

2.      

Bahagian yang dipilih akan dipapar.

 

6.3  Paparan Temujanji Susulan

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat temujanji susulan dan mengemaskini tindakan.Bahagian ini bertujuan untuk mengingkatkan pengguna mengenai temujanji susulan yang akan dihadiri Klien pada 7 hari akan datang .  Bahagianini juga memberi peringatan kepada pengguna mengenai temujanji susulan yang telah  tamat tempoh untuk diambil tindakan. Di bahagian terakhir, pengguna perlu membuat tindakan susulan terhadap temujanji yang tidak dapat dihadiri..

Bahagian –bahagian seperti di bawah:

·         Senarai Tindakan Susulan Dalam Satu Minggu

·         Senarai Tindakan Susulan yang Tamat Tempoh

·         Senarai Tindakan Susulan yang Tidak Hadir Temujanji

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang  Semak’ di bawah kolum  Semak’ pada laman  Senarai Tindakan Susulan’ untuk melihat  temujanji.

2.      

 Senarai Tindakan Susulan Dalam Satu Minggu’ akan dipapar . ‘Tarikh Tindakan’ yang dipapar adalah dalam 1 minggu (7 hari)

 

Rujuk ke  Bahagian Error! Reference source not found.: Kemaskini dan Temujanji Susulan untuk temujanji susulan dan kemaskini.

 

Temujanji Susulan akan dikeluarkan daripada senarai apabila temujanji susulan telah dikemaskini.

3.      

 Laman ‘Senarai Tindakan Susulan yang Tamat Tempoh’ akan menyenaraikan temujanji di ruangan  Tarikh Tindakan’ yang telah tamat tempoh  dan tiada tindakan diambil oleh pihak yang berkaitan.

 Jadual ‘Senarai Tindakan Susulan yang Tamat Tempoh’ akan memaparkan jumlah temujanji yang telah tamat tempoh untuk tindakan susulan.

Pengiraan untuk  Penangguhan Temujanji = Tarikh Tindakan – Tarikh semasa  (nilai positif)

 

Rujuk ke Bahagian 5.53: Kemaskini dan Paparan temujanji Susulan untuk kemaskini dan butiran temujanji.

 

Temujanji susulan akan dikeluarkan setelah  temujanji susulan dikemaskini

4.      

Senarai Tindakan Susulan yang Tidak Hadir Temujanji’ akan memaparkan temujanji mammogram Klien yang tidak hadir temujanji.

 

Tekan butang  Susulan Baru’ untuk membuat temujanji susulan yang baru.

 

Laman ‘Tindakan Susulan Baru’ akan dipaparkan dan Klien  boleh membuat temujanji yang baru:

·      Tekan butang ‘Tarikh Tindakan’ untuk memilih tarikh (wajib diisi).

·      Bahagian ‘Catatan’ wajib diisi pengguna sekiranya  tarikh lepas dan tarikh semasa di ruang  Tarikh Tindakan’ diisi. Pengguna boleh memgosongkan ruangan ‘Tarikh Tindakan’ sekiranya ingin membuat temujanji susulan pada masa akan datang.

·      Sila lihat kotak ‘Kes Kanser’ jika Klien telah disahkan sebagai pesakit kanser setelah menjalani  tindakan susulan. Ini akan menentukan bahawa klien merupakan pesakit Kanser.

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’,pilih hospital daripada kotak ‘Hospital

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’ pilih jenis hospital daripada ‘Jenis (‘Hospital’ akan dipaparkan untuk pengguna memilih)                                                                               

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’,pilh hospital daripada kotak ‘Hospital

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke NGO’ , pilih negeri daripada ‘Negeri  (‘NGO’ akan dipapar)

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke NGO’ , pilih negeri daripada ‘Negeri  (‘NGO’ akan dipapar)

·      Tekan butang ‘Simpan’ untuk menyimpan temujanji susulan baru. Jika pengguna memilih  Hospital’ di bawah ruangan ‘Rujuk Ke Hospital’, satu tetingkap baru akan muncul untuk pengguna untuk ‘Open’ atau ‘Save’ surat   RUJUKAN KE HOSPITAL BAGI KES KEPUTUSAN MAMOGRAM ABNORMAL’ yang merujuk kepada pesakit untuk keputusan Mamogram abnormal.

o    Tekan butang “Open” untuk mencetak borang

o    Tekan butang “Save” untuk menyimpan maklumat.

o    Tekan butang “Cancel” untuk membatalkan proses.

 

Sistem akan menyimpan temujanji susulan yang dibuat  Klien dan kembali ke laman ‘Senarai Tindakan Susulan’.

 

6.4  Temujanji Susulan baru daripada Senarai Tindakan Susulan

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk membuat temujanj susulan yang baru

Langkah

Penerangan

1.      

Tekan butang ‘Tindakan Susulan Baru’ di laman  Senarai Tindakan untuk membuat temujanji yang baru.

2.      

Laman ‘Tindakan Susulan Baru’ dipapar dan pengguna boleh membuat temujanji baru untuk Klien:

Sekiranya ruang ‘Tindakan Susulan Baru’ tidak mempunyai butiran lengkap Klien masukkan  No Kad Pengenalan Baru’ dan tekan butang  untuk mencari butiran Klien.

 

Laman ‘Tindakan Susulan Baru’ akan dipaparkan dan Klien  boleh membuat temujanji yang baru:

·      Tekan butang ‘Tarikh Tindakan’ untuk memilih tarikh  (wajib diisi).

·      Bahagian ‘Catatan’ wajib diisi pengguna sekiranya  tarikh lepas dan tarikh semasa di ruang  Tarikh Tindakan’ diisi. Pengguna boleh memgosongkan ruangan ‘Tarikh Tindakan’ sekiranya ingin membuat temujanji susulan pada masa akan datang.

·      Sila lihat kotak ‘Kes Kanser’ jika Klien telah disahkan sebagai pesakit kanser setelah menjalani  tindakan susulan. Ini akan menentukan bahawa klien merupakan pesakit Kanser.

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’,pilih hospital daripada kotak ‘Hospital

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’ pilih jenis hospital daripada ‘Jenis  (‘Hospital’ akan dipaparkan untuk pengguna memilih)

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke Hospital’,pilih hospital daripada kotak ‘Hospital

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke NGO’ , pilih negeri daripada ‘Negeri  (‘NGO’ akan dipapar)

·      Di bawah bahagian ‘Rujuk Ke NGO’ , pilih negeri daripada ‘Negeri  (‘NGO’ akan dipapar)

·      Tekan butang ‘Simpan’ untuk menyimpan temujanji susulan baru. Jika pengguna memilih  Hospital’ di bawah ruangan ‘Rujuk Ke Hospital’, satu tetingkap baru akan muncul untuk pengguna untuk ‘Open’ atau ‘Save’ surat   RUJUKAN KE HOSPITAL BAGI KES KEPUTUSAN MAMOGRAM ABNORMAL’ yang merujuk kepada pesakit untuk keputusan Mamogram abnormal.

o    Tekan butang “Open” untuk mencetak borang

o    Tekan butang “Save” untuk menyimpan maklumat.

o    Tekan butang “Cancel” untuk membatalkan proses.

 

3.      

Sistem akan menyimpan temujanji susulan yang dibuat Klien dan kembali ke laman ‘Senarai Tindakan Susulan’.

 

7      Klinik NUR SEJAHTERA – KEPUTUSAN

7.1  Melayari Laman Keputusan

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat senarai keputusan ujian mamogram.

Langkah

Penerangan

1.      

·         Tekan butang ‘Keputusan’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’ .

·         Tekan butang ‘Keputusan’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’.

2.      

Laman ‘Keputusan’ akan dipapar.

Keputusan Mamogram akan diasingkan berdasarkan Kategori daripada 1-5 di dalam  Kategori Keputusan Mamogram : x (y)’ format, di mana:

-       x  mewakili kategori

-       y mewakili no rekod di bawah kategori lengkap

  

8      Klinik NUR SEJAHTERA – Kes kanser

 

8.1  Melayari Laman  Kes Kanser

 

Bahagian ini memberi arahan kepada pengguna bagaimana untuk melihat keputusan mamogram.

Langkah

Penerangan

1.      

·         Tekan butang ‘Keputusan’ daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’ .

·         Tekan butang ‘Kes Kanser’daripada laman ‘Klinik NUR SEJAHTERA’.

 

2.      

Laman ‘Kes Kanser’ dipapar.

Nama Klien yang disahkan menghadapi kanser  akan dipaparkan dalam senarai modul temujanji susulan

Tekan butang ‘Semak’ di bawah kolum ‘Tindakan’ di laman  Klien – Kes Kanser’ untuk butiran lengkap Klien.  Pengguna akan kembali ke laman ‘Semak Klien - Profil’ (Rujuk ke  Bahagian 5.31. Paparan Profil Klien).

 

Tekan butang Temujanji’ di bawah kolum ‘Tindakan’ di laman  Klien – Kes Kanser’ untuk melihat butiran Klien. Pengguna akan kembali ke laman  Temujanji Baru’.Rujuk ke  Bahagian 3.1: Melayar Laman Pemohon Baru daripada langkah 911 untuk membuat temujanji baru untuk Klien.